^ Back to Top

Porady prawne

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej

uruchamia punkt darmowych porad prawnych dla członków

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej oraz ich najbliższych rodzin.

 

Porad prawnych udziela adwokat Julian Szczepan MIRAŚ,

który pełni dyżury w siedzibie Związku

przy ulicy Pokoju 14,

w każdą środę od godziny 9.00 – 15.00.

 

Darmowa pomoc prawna obejmuje:

– udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
– przygotowywanie opinii prawnych
– analizę pod względem prawnym umów, regulaminów, statutów
– udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism związanych ze stosunkiem pracy.

 

Przed wizytą proszę umówić spotkanie pod numerem telefonu 88 33 55 770 lub skorzystać z poczty mailowej:  julian.s.miras[@]gmail.com (strona internetowa TUTAJ).