^ Back to Top

Stanowisko MOZ NSZZ „Solidarność’ Oświata Ziemi Tarnogórskiej w sprawie regulaminu oceniania pracy nauczyciela - 08.2018r.