^ Back to Top

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 31 sierpnia 2018 r. w Warszawie