Szukaj

Dzień Edukacji Narodowej

„Żeby zdziałać coś wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie, trzeba mieć swoje własne życie, swój własny świat,, trzeba mieć mocny fundament przekonań – w coś gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć, trzeba być sobą. Bo przecież, jeżeli ma się dawać – to trzeba mieć coś do dawania – ażeby dać, trzeba dużo mieć" Czytaj więcej

Krótko i na temat

Wszyscy musimy być gotowi do protestu. Ty również! Tu nie chodzi o politykę, ale o przyszłość Twojej rodziny!  Czytaj dalej

UCHWAŁA Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność" w sprawie rozpoczęcia z dniem 7 września pogotowia protestacyjnego na Górnym Śtąsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

W obliczu wysokich cen energii, szaIejącej inflacji i rosnących kosztów życia oraz w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową gospodarstw domowych i drastycznym pogorszeniem się kondycji przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Górnego Śląska i zagłębia Dąbrowskiego Zarząd Regionu Śląsko - 'Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność" ogłasza z dniem 7. września pogotowie protestacyjne na terenie całego regionu. Żądamy realizacji następujących postulatów: czytaj dalej

Komunikat NR 74 z 5 września 2022 roku

1. W dniu 25 sierpnia br. w Warszawie obradowała Rada KSOiW. Członkowie Rady z oburzeniem przyjęli fakt, iż od września podwyżkami zostali objęci tylko nauczyciele stażyści i kontraktowi a ewentualne podwyżki dla reszty (większości) nauczycieli zaproponowano dopiero na styczeń przyszłego roku w wysokości 9 %. 
a) przyjęto stanowisko, w którym zażądano wzrostu płac o minimum 5% powyżej średniorocznej inflacji w roku 2022. (w załączeniu), 
b) członkowie Rady podjęli decyzję by w dniu 30 sierpnia zorganizować pod siedzibą MEiN konferencję prasową na której przedstawiono nasze żądania płacowe jak i skrytykowano działania MEiN, 
2. W dniu 30 września w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli trzech central związkowych, na którym omówiono obecną sytuację w oświacie. 
3. W dniu 1 września odbyła się nadzwyczajna Rada KSOiW na której podjęto decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej, jak również o przeprowadzeniu wśród członków NSZZ „Solidarność” ankiety informacyjnej dotyczącej sposobu prowadzenia akcji protestacyjnej w najbliższym czasie (w załączeniu).

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia w dniu 1 września 2022 r. wyraziła sprzeciw wobec systematycznego obniżania prestiżu zawodu nauczyciela przez Rząd RP. Dowodem na to jest wielkość zaplanowanych w budżecie państwa na 2023 rok podwyżek płac nauczycieli wynoszących zaledwie 7,8%, przy jednoczesnej inflacji bliskiej 16%. Rada KSOiW podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym. Placówki oświatowe pozostaną oflagowane, a plakatowa akcja informacyjna dotycząca warunków pracy i płacy nauczycieli, będzie nadal prowadzona. Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne

Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych składamy życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych czytaj dalej

Rząd nie chce powiązać nauczycielskich płac ze średnią krajową 

Dzisiaj każdy składnik nauczycielskiego wynagrodzenia zależy od woli polityków w parlamencie, rządzie, samorządzie lokalnym. 

Informacja

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej informuje, że od dnia 29 listopada 2021 r. obowiązuje kwarantanna. Pracujemy tylko zdalnie aż do odwołania. Prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerami: 883 355 770, 501 77 94 60, lub przesyłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres solidarnosctg@o2.pl 
W imieniu Prezydium Zarządu: Barbara Panczocha

Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz Komunikat Sztabu protestacyjnego z dnia 17.11.2021 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

List do Ministra Edukacji i Nauki  czytaj dalej

Stanowisko Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

List do premiera czytaj dalej

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 

  • Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie „Propozycji zmian pragmatyki zawodowej nauczycieli” z dnia 21 września 2021 r.  czytaj więcej
  • Informacja Sztabu Protestacyjnego  czytaj więcej
  • Kłamstwa i manipulacje MEiN  czytaj więcej 

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Propozycje rozwiązań na czas kryzysu epidemicznego